No record
  Contact USMore

  Biuged Precise Instruments
  (Guangzhou) Co.,Ltd

  Add:No.15, Fuzhong Road, Zhong
  xin Town, Zengcheng district,
  Guangzhou City. China

  Tel:+86-20-32955820

  Fax:+86-20-32955819

  E-mail:carish@biuged.com

  Biuged Laboratory Instruments
  (Guangzhou) Co.,Ltd.

  Add:RM.101, NO.3, Sicheng Rd.,
  Gaotang Software Park, Tianhe District,
  Guangzhou.China

  Tel:+86-20-32955999

  Fax:+86-20-32955818

  E-mail:sara@biuged.com

  Biuged Precise Instruments
  (Shanghai) Co.,Ltd

  Add:No.1111, ZhongCai Industrial Park
  1st floor,Zhu Feng Road, Qingpu District
  Shanghai City, China.

  Tel:+86-21-59240298

  Fax:+86-21-59249719

  E-mail:xjx@biuged.com

    Biuged Laboratory Instruments (Guangzhou) Co., Ltd.   Guangdong ICP record number:11044672