Honor and Qualification

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Honor of Revising National Standards

Contact USMore

Biuged Precise Instruments
(Guangzhou) Co.,Ltd

Add:No.15, Fuzhong Road, Zhong
xin Town, Zengcheng district,
Guangzhou City. China

Tel:+86-20-32955820

Fax:+86-20-32955819

E-mail:carish@biuged.com

Biuged Laboratory Instruments
(Guangzhou) Co.,Ltd.

Add:RM.101, NO.3, Sicheng Rd.,
Gaotan Software Park, Tianhe District,
Guangzhou.China

Tel:+86-20-32955999

Fax:+86-20-32955818

E-mail:sara@biuged.com

Biuged Precise Instruments
(Shanghai) Co.,Ltd

Add:No.6066, Huqingping Road.,
Zhujiajiao Town, Qingpu District,
Shanghai City, China.

Tel:+86-21-59240298

Fax:+86-21-59249719

E-mail:xjx@biuged.com

  Biuged Laboratory Instruments (Guangzhou) Co., Ltd.   Guangdong ICP record number:11044672