Instruments
Contact USMore

Biuged Precise Instruments
(Guangzhou) Co.,Ltd

Add:No.15, Fuzhong Road, Zhong
xin Town, Zengcheng district,
Guangzhou City. China

Tel:+86-20-32955820

Fax:+86-20-32955819

E-mail:carish@biuged.com

Biuged Laboratory Instruments
(Guangzhou) Co.,Ltd.

Add:RM.101, NO.3, Sicheng Rd.,
Gaotang Software Park, Tianhe District,
Guangzhou.China

Tel:+86-20-32955999

Fax:+86-20-32955818

E-mail:sara@biuged.com

Biuged Precise Instruments
(Shanghai) Co.,Ltd

Add:No.1111, ZhongCai Industrial Park
1st floor,Zhu Feng Road, Qingpu District
Shanghai City, China.

Tel:+86-21-59240298

Fax:+86-21-59249719

E-mail:xjx@biuged.com

  Biuged Laboratory Instruments (Guangzhou) Co., Ltd.   Guangdong ICP record number:11044672